تاریخ خبر : 1397/02/10

 

برای ضرب سریع در عدد11داریم:  

                                 مرحله3                       مرحله 2                        مرحله 1

11×24=                  2               4                  2  (2+4)  4                      264

 مرحله 1: اعداد را با فاصله از هم می نوسیم

مرحله 2: اعداد کناری پرانتز را باهم جمع می کنیم

مرحله 3 : پرانتز را بر می داریم

 

حلا اگر داخل پرانتز یک عدد دورقمی شد دهگان آن را به عدد قبلی اضافه می کنیم. مثال:

مرحله ۵           مرحله ۴              مرحله ۳            مرحله ۲               مرحله ۱

11×78=        7            8            7  (7+8)   8          7  (15)   8            8  (5)  8          858                                                                                                                                                                 

 مرحله 1: اعداد را با فاصله از هم می نوسیم

مرحله 2: اعداد کناری پرانتز را باهم جمع می کنیم

مرحله 3 :داخل پرانتز را حساب می کنیم

مرحله4:دهگان 15 را به عدد7 اضافه کرده و در مرحله 4 می نوسیم 

مرحله۵:پرانتز را بر می داریم

ارسال نظر

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تماس با ما

برای رزرو کلاس و یا تماس با ماتماس بگیرید

تلفن:    09174520114

 

Powerd by Arian Ronak IT co. 1395