تاریخ خبر : 1396/11/15

 
 

1- تخیل مهم تر از دانش است چراکه دانش محدود است اما تخیل همه ی هستی را در آغوش دارد، پیشرفت را مشابه سازی می کند و در مقابل چشمانت قرار می دهد و قادر است انقلابی سهمگین به پا کند.

2- تفاوت بین نبوغ و حماقت در آن است که نبوغ محدودیت هایی دارد.

3- هرگز پرسشگری را کنار نگذار، کنجکاوی بشر حتماً علتی دارد.

4- علم بدون دین سست است و دین بدون علم کور.

5- دو چیز نامحدود است، جهان و حماقت بشر! البته درباره ی جهان مطمئن نیستم!

6- افتادن در دام عاشقی احمقانه ترین کاری نیست که بشر انجام می دهد ولی مطمئناً علت این افتادن جاذبه ی زمین نیست.

7- زیباترین تجربه ها ناشناخته ترین آن هاست و این اساسی ترین احساسی است که خاستگاه علم و هنر ناب محسوب می شود.

8- کسی که هرگز اشتباه نکرده، کسی است که هرگز تلاش نکرده است.

9- بیشتر از آن چه برای موفق بودن تلاش می کنی برای با ارزش بودن تلاش کن.

10- چشمگیرترین اثرات کاربردی علم آن است که به ابداع چیزهایی میدان می دهد که بر غنای زندگی می افزایند، هرچند آن را پیچیده تر هم می کنند.

ارسال نظر

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تماس با ما

برای رزرو کلاس و یا تماس با ماتماس بگیرید

تلفن:    09174520114

 

Powerd by Arian Ronak IT co. 1395